Festival zdraví | 10.-12.6.2016 | Křtiny

Vesna Sarvadij

Specializace:
Žába Kambo a rostlinní učitelé / inteligence

Motto:
"Při léčení žábou se pracuje se záměrem, který umožní, aby nás energie této inteligence
podporovala v každodenním živote ve všem, co je naše cesta."

 

Vesna se již 17 let věnuje sebepoznání, studiu a osobnímu rozvoji. Mezi její průvodce patří jóga, budhismus, Osho, cestování, svatá geometrie, rodinné konstelace a další. V současnosti se nejvíce věnuje malbě obrazů, tantře, léčení zvukem na dálku, masážím, aromaterapii, psychosomatice, meditaci sebe dotazováním, šamanismu, práci s rostlinnými duchy a také zvířecí inteligencí Kambo.

Rostlinní duchové a žába kambo Vesně zásadně změnili život k lepšímu a také ji dovedli většímu porozumění a poznání sama sebe. Dalšími velkými učiteli jsou pro Vesnu Eckhart Tolle, Adyashanti, Gangaji, Mooji a přítomný okamžik.

 

ŽÁBA KAMBO A DUCHOVÉ ROSTLIN

Workshop MIX

Rostliní duchové a žába kambo mi přišli do cesty před 9 lety a stále jsou pro Vesnu jedním z nejdokonalejších nástrojů pochopení sama sebe, toho co opravdu jsem. Práce Vesny se tedy nejvíce točí kolem posvátného ducha žáby z Amazonského pralesa, čaje z posvátné liány smrti a kořenového ducha vědomé smrti z Afriky. Žabí duch probouzí našeho vnitřního léčitele. Nedává nic navíc, co by naše těla již neuměla. Probouzí náš plný potenciál. Při léčení se pracuje se záměrem, který určuje cestu, po které tato inteligence půjde a bude nás podporovat v našem každodenním životě. Je možné pracovat s tém aty těla, mysli, emocí, duše, pravdivý náhled na život jak ho žijeme a co by jsme mohli již opustit, změnit...

Sílu těchto průvodců používá Vesna jako nástroj pro hlubokou meditaci sebe dotazováním: „Pokud nejsem moje mysl, emoce a tělo,tak co tedy jsem?", nebo „Co jsem, když nechám vše, aby to bylo takové jaké to je?" Při meditaci pouštíme vše do nicoty a dovolujeme čisté inteligenci, která přichází z nicoty, aby otevírala náš potenciál skrz tichost. Ne všichni znají tichost, nebo do ní mohou přímo vkročit. Rostliny jsou podpora k uvědomění si a zviditelnění, že vše co hledáme a o co usilujeme je zde a již přítomno.

Být zdravý znamená žít v souladu s tím, proč tu jsem.