Festival zdraví | 10.-12.6.2016 | Křtiny

Ing. Tereza Bočková

Specializace:
Nutriční terapie, poruchy příjmu potravy, KBT

Motto:
"Vztah člověka k výživě vnímám jako jeho vztah k sobě samému."

 

Tereza vystudovala obory nutriční terapie na lékařské fakultě Masarykovy univerzity a jakost a zdravotní nezávadnost potravin na Mendelově univerzitě v Brně. Pracuje v soukromé nutriční poradně a jako lektorka kurzů pro veřejnost a akreditovaných kurzů pro zdravotníky.

Klíčovým motivem je pro ni vztah člověka k výživě a svému tělu. Zkušenosti s dlouhodobou prací s klienty s poruchami příjmu potravy, jako je mentální anorexie/bulimie a záchvatovité přejídání, ji inspirují k hlubšímu zkoumání psychologie výživy a motivů jídelního chování, které se objevují u každého z nás.

Věří, že vyrovnaný vztah ke svému jídelníčku i tělu, ve kterém nefiguruje konflikt, je pro zdraví těla i duše mnohem podstatnější než dodržování konkrétních diet či moderních výživových směrů.
Lidem proto pomáhá nalézt jejich vlastní cestu k přirozenému způsobu stravování a radosti ze svého těla skrze hlubší spojení s tělem a následováním jeho signálů. Využívá metody kognitivně-behaviorální terapie, základy motivačních rozhovorů a koučingu opřené především o vlastní zkušenosti a intuici.

 

TĚLO versus DIETA – nutriční terapie

Workshop MIX, 75 min.

Workshop Tělo vs. Dieta dává do kontrastu možnost hlubokého intuitivního naslouchání vlastním výživovým potřebám oproti šílenství diet a záplavě alternativních výživových směrů, ze kterých jakoby si dnes každý musel vybrat.

Workshop bude věnován povídání a sdílení zkušeností o těchto a dalších aktuálních tématech:

  • Tělo jako zdroj informací
  • Hlad vs. chutě
  • Výživové mýty, omyly, alternativy a tenké hranice
  • Motivace jako základní předpoklad změny
  • Potrava pro Tělo, potrava pro Duši

 

NUTRIČNÍ KONZULTACE

Individuální terapie, 50 minut

Individuální nutriční konzultace Vám formou rozhovoru umožní vynést na světlo nejistoty, slabá místa nebo nefunkční opakující se vzorce jídelního chování a zformovat si nové přístupy a konkrétní praktické cíle, které Vás posunou tam, kam Vy sami cítíte, že potřebujete.
Být zdravý znamená žít v souladu s tím, proč tu jsem.