Festival zdraví | 10.-12.6.2016 | Křtiny

Mgr.A. Michaela Meera

Specializace:
Jak zářit skrze vědomý oděv, pohyb, meditaci

Motto:
"Není důležité čím jsem, ale žít Kdo jsem. Pak se čím mění... ve vědomý čin."

22 let na cestě k celistvosti. 15 let v intezivní proměně. Nyní v procesu splynutí kapky v oceán… Od roku 2011 k ní přichází nové pohybové meditační techniky, postupy a vynálezy pro sebeuvědomění přirozenosti spirituality jedince ve společnosti.
Rozpohybovává a rozpouští staré struktury v lidech vědomým pohybem, myšlenkou, slovem, činem v propojení Krásy a Umění do Živého projevu Svobody.
V projevu ven zří a tvoří skrze vědomé odívání a pohyb… spo-ko-jená Rebelka v nelpění.

Témata:
Vědomí Krásy, Umění, ženskosti, naší krve, dospívající děti, přirozenost sexuality a spirituality. Meditace – myšlenky – mlčení Tichem. Kdo Jsem.

Autorka projektů:
PIZZETKY - sukénky pro podporu ženskosti, křehkosti jemnosti a síly.
IN & OUT BODY- živá cesta meditace aneb kontamplace pohybem
Cyklus Duhové Růže, Cyklus Duhového paprsku a Bílá Růže – přechodové rituály Menarché pro dospívající dívky a ženy

 

Happening: PIZZETKY „Být (sami sebou)“

Sobota 13.6., 13:30-14:30

Příběh Michaely Meery a Pizzetek otevře prostor pro vzájemné sdílení příběhů, jak se stáváme sami sebou. Třeba i vy jste na křižovatce, sbíráte odvahu k proměně... nebo máte co říci. Přijďte se podělit nebo se nechat naladit inspirativními příběhy žen i mužů, kteří svým svědectvím zasejí semínko spolu-vzá-jemnosti.

 

Pizzetky – ženský prodejní stánek s promítáním filmu Být (sama sebou)

Sobota 13.6., 14:30 – 18:00

Po happeningu až do skončení sobotního programu si mohou ženy přijít vyzkoušet nebo zakoupit Pizzetky. Nebo ve stánku posedět u filmu.

Film: Být (sama sebou).
Jak můžeme projít osobní transformací, uplatnit své talenty a najít sami sebe, uvidíte v inspirativním filmu, který je věnován všem bytostem na cestě k sobě.

Film natočila: Karolína Peroutková
Spolutvořitelky: Karolína Peroutková, Lenka Papadakisová a Michaela MeeraBýt zdravý znamená žít v souladu s tím, proč tu jsem.