Festival zdraví | 10.-12.6.2016 | Křtiny

Mgr. Markéta Černocká

Specializace:
Rodinné konstelace

Motto:
"Radost, lidskost, inspirace, festival posbírá krásu,
i Pramínky zvou k zastavení v červnu do Moravského Krasu."

 

Narodila jsem se v roce 1979 v Jindřichově Hradci ve znamení blíženců jako dcera dcera VLASTI-MÍRA a LUD-MILY. Vandry s kotlíkem a stanem po krásách České země, studium ochrany životního prostředí, výpravy, hry pro ostatní, kolo, řeky, lesy, orientační běh, plavání, studium učitelství, dlouholeté zapojení v Hnutí Brontosaurus, zážitková pedagogika, vedení občanského sdružení, vytváření prožitkových akcí pro rozvoj člověka, tábory pro mládež i dospělé, vyučování na základních školách v Brně a okolí, cesty do světa, waldorfská pedagogika... Mezi svými aktivitami jsem se zabývala studiem toho, co mě zajímalo a absolvovala výcviky systemických konstelací a pohybů duše, regresní terapie, etikoterapie, tantry, šamanský trénink, trénink v hypnóze podle Ericksona a NLP, koučing, Reiki, školu Světla ženy a další.

Živím se tím, co mě baví a naplňuje, tvořím podle vnitřního vedení. Jsem na Svém místě a odtud nabízím provázení rodinnými konstelacemi a terapiemi. Do toho si užívám organizování dobroudružných zahraničních poutí, zážitkových akcí, a putování s lidmi s tábořením v přírodě - pěšky, na kolech i na lodích – se spaním venku, vařením na ohni a programem, kam také zařazuji „své“ umění. Propojuji Ducha s hmotou, Nebe se Zemí.

 

Rodinné konstelace

Workshop MIX / 75 min.

Workshop není „přednáška“, je prožitkový, se zapojením všech účastníků.

  • Představení konstelací, možnosti a přínos
  • Cvičení na propojení s rodem
  • Ukázky konstelační práce
  • Informace z osmileté praxe
  • Vyzkoušení si vstupování do rolí
  • Praktické cvičení – minikonstelace

Naše chování skrytě ovlivňují programy a vzorce nevědomě převzaté od našich rodičů, prarodičů a minulých generací, i celé společnosti. Často nás tyto způsoby omezují a svazují. Pokud z těchto vzorců vystoupíme, může do našeho života přijít nová energie a radost. Rodinné konstelace jsou příležitostí k sebepoznání, nahlédnutí do svého nitra, odhalení nevědomých vlivů, ucítění síly svého rodu, získání podpory pro změny v životě - proměnu nespokojeností, nemocí a vztahů.


Být zdravý znamená žít v souladu s tím, proč tu jsem.