Festival zdraví | 10.-12.6.2016 | Křtiny

Lydie Němcová

Specializace:
Craniosacrální biodynamika CSB

Motto:
"Při ošetření se snažím obnovit zdraví. Nesnažím se opravit problém. Když ke klientovi přistupuji tímto způsobem, umožňuji tělu, aby samo s pomocí vlastních životadárných sil, udělalo to, co potřebuje."

 

Lydie se již více než pět let věnuje alternativnímu léčení a osobnostnímu rozvoji. Kromě masérské činnosti se zabývá Craniosacrální terapií a prací s energiemi a terapií zaměřenou na práci s tělem - bodypsychoterapií. Je členkou institutu Craniosacrální biodynamiky a České asociace terapeutů CSB. Oba terapeutické směry jak CSB tak bodypsychoterapie jí pomohly a stále pomáhají měnit život od základů. Pomohly jí stát se pánem vlastního těla, vlastních emocí a tím i vlastního života. Je velmi ráda, že má dnes možnost předávat dál to co bylo dáno jí, a pomáhat tak prohlubovat síť probuzeného vědomí.

Na Festivalu zdraví vás pomocí přednášky s praktickými ukázkami seznámí se způsobem ošetření pomocí metody Craniosacrální biodynamika. Zjistíte, že léčit může každý kdo má respekt k druhému člověku a pravdivý záměr zůstat v bdělé přítomnosti s nohama pevně na zemi. Další možností je individuální sezení během festivalu.

 

CRANIOSACRÁLNÍ BIODYNAMIKA

Workshop MIX, 75 min.

Co je to CSB a v jakých případech pomáhá?

Craniosacrální balancing je terapeutické léčení, vycházející z biodynamického přístupu - z konceptu Dechu života. Je to celostní terapie založená na respektujícím holistickém přístupu k člověku, jejímž cílem je podpořit klienta, aby se spojil s prvotní matricí zdraví. S původním nastavením systému na všech úrovních - tělesné, duševní i duchovní - si prožil svou celistvost, jednotu a působení Zdroje ve svém organismu tzn. oživující a uspořádávající činnost Dechu života.

Dech života je základní životní síla lidského systému, je to řídící a uzdravující princip, který neustále obnovuje, uspořádává a oživuje vše živé.

V Craniosacrální biodynamice spolupracujeme s potencí Dechu života - s uspořádávajícími biodynamickými silami a jejich léčivým potenciálem. Dechem života totiž nelze manipulovat, lze s ním pouze spolupracovat. Zažehuje první jiskru života, rozdmýchává život.

Dech života se manifestuje jako primární respirace, fluidní a organická, jež se projevuje expanzivními rytmickými pohyby celého systému připomínajícími nádech a výdech. Na potenci Dechu života reagují všechny tkáňové struktury, každá buňka.

Craniosacrální biodynamika je o našem vnímání života a jeho dynamiky a o hluboké úctě k jeho podstatě.

Ošetření CSB harmonizuje celý nervový systém, zkvalitňuje spánek, zlepšuje pohybové funkce, celkově podporuje organismus a zvyšuje jeho vitalitu, napomáhá osobnímu rozvoji, léčí traumata, je vhodné před i po jakékoli operaci... neexistují kontraindikace.

 

CRANIOSACRÁLNÍ TERAPIE

Sobota 11.6.2016-Neděle12.6.2016 / Základní škola Křtiny

Individuální terapie / 60 min. / Objednat >>

Nejprve si s klientem popovídáme u dobrého čaje nebo kávy a zacílíme na záměr ošetření. Během povídání, se orientujeme na prožívání emocí a vjemů v  těle,  zdroje a uzemnění a kontakt se sebou samým. Ošetření samotné pak probíhá na lehátku v oblečení za pomocí jemných neinvazivních hmatů.

Při ošetření lidé často popisují zážitky hluboké relaxace, ticha a sjednocení. Někdy se stává, že hluboce usnou, jindy vnímají pocity a vjemy v těle jako např: teplo, houpání, vibrace, rozšiřování do prostoru, jemné pohyby a proudění v těle. Mnoho lidí také popisuje příjemné stavy z prenatálního období v děloze, či zážitky z období porodu.  Každé ošetření je individuální, neaplikuje se mechanicky jako technika, ale "naslouchá se" celému systému jako celku. Jsme ve spojení s moudrostí těla a jeho individuálním "léčebným plánem". Tělo si z každého ošetření vezme přesně tolik, kolik je připraveno přijmout a tím nedochází k přehlcení systému, nebo k narušování hranic.Být zdravý znamená žít v souladu s tím, proč tu jsem.