Festival zdraví | 10.-12.6.2016 | Křtiny

Kateřina Tomisová

Specializace:
Bytí v tanci

Motto:
"Mým cílem není učit lidi tančit, ale vést je k jejich autentičnosti, přirozenosti a radosti z Bytí."

 

Zakladatelka Centra Indigenous (www.indigenous.cz). Vytvořila koncept Bytí v tanci, kterým již několik let provází...

Workshopy vedou do Ticha, k přirozenosti a radosti, která sídlí v každém z nás... V průběhu Bytí v tanci je každý účastník očištěn posvátnými vykuřovadly a přes úvodní ztišení veden do tance... Tančí se svobodný spontánní tanec i společný kmenový dynamický tanec, ve kterém jsou všichni pořádně uzemněni a spojeni s kruhem... Vše končí vydatnou relaxací a zpomalením při tónech příjemné do Ticha vtahující hudby...

 

BYTÍ V TANCI

Workshop MIX, 75 min.

  • dostatečný prostor pro vydatné ztišení
  • naladění na své tělo, návrat k sobě
  • dynamický kmenový tanec
  • očista posvátnými vykuřovadly
  • propojení srdcí v kruhu
  • spontánní tanec v příjemném prostoru
  • propojení se s nebem i zemí


Být zdravý znamená žít v souladu s tím, proč tu jsem.