Festival zdraví | 10.-12.6.2016 | Křtiny

MUDr. Karel Erben

Specializace:
Homocystein a jeho vliv na zdraví člověka

Motto:
"Vzniká nová éra, ve které je možné léčit příčinu vzniku civilizačních chorob a nikoli pouze jejich příznaky."

 

MUDr. Karel Erben je již déle než 15 let primářem poradny civilizačních chorob v R.M.A. Centru v Praze. V letech 1994-2000 systematicky překládal ze světové lékařské literatury články o  homocysteinu a civilizačních chorobách. Tato práce vyústila ve formulování "Obecné teorie vzniku civilizačních chorob" a napsání dvou knih k těmto tématům.

 

HOMOCYSTEIN a jeho vliv na zdraví člověka

Přednáška 11.6. 12:00-13:30 hod., Spolkový dům Křtiny

Cena poznatků o homocysteinu je v tom, že obohacují základní medicínské poznání o znalosti biochemických procesů v buňkách, a to na molekulární úrovni. Poznatky se týkají normálního chodu těchto procesů podle přírodních zákonů a také anomálií v jejich průběhu, které spouštějí chorobné mechanismy, na jejichž konci vznikají jednotlivé civilizační choroby.

Těmito poznatky vytvořila lékařská věda předěl v péči o zdraví: vzniká nová éra, ve které je možné léčit příčinu vzniku civilizačních chorob a nikoli pouze jejich příznaky, což bylo symbolem epochy minulé. Novou éru symbolizuje možnost účinné prevence všech civilizačních chorob.

Dnes se MUDr. Erben podílí na formování Paralelní péče o zdraví, v rámci které se po celé republice vytvářejí detašovaná pracoviště poradny civilizačních chorob. Tato pracoviště umožňují stanovení hladin homocysteinu a poradenství k jejich léčení a prevenci.Být zdravý znamená žít v souladu s tím, proč tu jsem.