Festival zdraví | 10.-12.6.2016 | Křtiny

Jana Šťastná

Specializace:
Shiatsu

Motto:
"Mým cílem je učit lidi vnímat vlastní tělo tak, aby byli schopni převzít
otěže péče o své zdraví zpět do vlastních rukou."

Rozhovor:
Přejít na rozhovor s osobností »

 

Jana se věnuje Shiatsu bezmála dvacet let. Je žačkou školy Rojin-Lijang pana Libora Rožnovjáka. V roce 2002 ukončila studium rehabilitace, které se věnuje dodnes. Právě kombinace těchto dvou cest jí dává komplexní pohled na tělo jak z pohledu východní medicíny, tak i možnost využití odborných znalostí fyziologie a anatomie pohybového systému.

Je zaměstnána jako fyzioterapeut (momentálně na mateřské dovolené), organizuje kurzy a cvičení pro veřejnost, poskytuje individuální terapie shiatsu a také se věnuje rehabilitaci v domácím prostředí pro těžce mobilní a imobilní pacienty.

Jejím cílem je učit lidi vnímat vlastní tělo tak, aby byli schopni převzít otěže péče o své zdraví zpět do vlastních rukou. Druhým velkým cílem je navrátit Shiatsu k jeho kořenům. Původně vzniklo jako preventivní domácí terapie, kterou si lidé vzájemně pomáhali udržet zdraví, případně v domácím prostředí řešili drobné neduhy, které nepotřebovaly lékařský zásah.

 

SHIATSU

Workshop MIX / 75 min.

Kde je pohyb, tam je život. Zavedu vás do světa pohybu a dotyku - do světa, který regeneruje naše fyzická těla, dává jim sílu a lehkost pro cestu životem. Život je proud energie, která naplňuje a tvoří naše tělo. Naše tělo je nástrojem, který nám umožňuje tvořit v hmotném světě, tvořit z ideálů a snů realitu, ve které chceme žít.

Jako základ své práce využívám technik Shiatsu, japonské léčebné terapie vycházející z principů východní medicíny a poznatků západní anatomie a fyziologie. Tyto techniky doplňuji aktivním cvičením, které má stejný cíl - uvolnit a zprůchodnit bloky a rozproudit životní energii tak, aby každý mohl tvořit a žít svůj sen.

V průběhu festivalu zdraví vás seznámím se základními principy pohybu, budeme uvolňovat stažené a přetížené oblasti, posilovat a aktivovat ty opomíjené a především zkoumat a vnímat vlastní tělo. Ve dvojicích si vyzkoušíte základní techniky terapie Shiatsu.

V případě zájmu budu poskytovat i individuální terapie Shiatsu.

 

SHIATSU - Individuální terapie

Individuální terapie / 60 min. / Objednat >>

Být zdravý znamená žít v souladu s tím, proč tu jsem.