Festival zdraví | 10.-12.6.2016 | Křtiny

Ing. Jan Heralt

Specializace:
Země jako živý organismus

Motto:
"Území České a Slovenské republiky je velmi aktivním místem, kde se v těchto dnech a měsících otevírají místa s vysokou energo–informační potencí, vzhledem k časovému období let 2012-2022."

 

V roce 2009 se Jan Heralt vydal na svou první cestu do Peru, kde se poprvé vědomě napojil na silová místa této planety. Protože jej tato nová zkušenost velice zaujala, začal se této tématice intenzivně věnovat a studovat ji. Jelikož je energetická struktura naší Země velice obsáhlá, cíl jeho studia je zaměřen především na území střední Evropy s důrazem na silová místa v České a Slovenské republice. Právě z tohoto úhlu pohledu je území České a Slovenské republiky velmi aktivním místem, kde se v těchto dnech a měsících otevírají místa s vysokou energo – informační potencí, vzhledem k časovému období let 2012-2022.

 

ZEMĚ JAKO ŽIVÝ ORGANISMUS

Neděle 12.6.2016 / 10:00-13:00 / Spolkový dům Křtiny
Přednáška / Vstupenka MIX nebo 100 Kč na místě

Obsahem přednášky jsou informace o silových místech na území Evropy a ČR, která se v této době aktivují a jsou přímo napojená na energo-informační osu Atlantida – starověký Egypt – ČR a SR. Ti, kteří sdílejí tyto informace a napojují se na dané lokality, jsou schopni tyto vibrace nejenom přijímat, ale i šířit je dál.

Být zdravý znamená žít v souladu s tím, proč tu jsem.