Festival zdraví | 10.-12.6.2016 | Křtiny

Estela Palaris Orbito

Specializace:
Tradiční duchovní filipínské léčení

Motto:
"Předpokladem k uzdravení je vědomé spojení s příčinou nemoci."

 

Reverendka Estela Palaris Orbito pochází z rodiny filipínských léčitelů. Narodila se 29.1.1971 v Ramon, Isabela na Filipínách a je maminkou tří dětí. Dar léčení obdržela ve 14-ti letech a léčitelskou praxi zahájila v 17-ti letech – její praxe tedy trvá již přes 25 let. V České republice působí od roku 2012 a pravidelně navštěvuje duchovní centra a místa.

Estela Palaris Orbito na svých misích působí z požehnání Mons. Marcose Orbita a Mons. Alexe Orbita a má veškerá povolení potřebná k působení spirituálního léčitele v Evropě a ve světě.

Na Filipínách vykonává duchovní a léčitelské mise a také opakovaně asistovala při duchovních misích Mons. Alexe Orbita a Mons. Marcose Orbita. Na Filipínách působila ve spirituálních centrech „Pyramid of Asia“ a „Pyramid for Light“, která založil Alex Orbito.

Estela je také členkou asociace „Interfaith Spiritual Church“, kterou založil Mons. Marcos Orbito. www.interfaithspiritualchurch.com. Je členkou asociace „Kruhu filipínských léčitelů“ jejímž prezidentem je Mons. Alex Orbito.

Estela říká: „Při léčení pracuji pouze s energiemi, prostřednictvím svých modliteb a své víry. Jako léčitelka jsem pouze Božím nástrojem a bez Jeho pomoci nedokážu nic. Už můj pradědeček a prababička byli léčitelé, stejně jako dědečci a rodiče. Ti po narození zjistili, že i já mám stejný dar jako oni.

Léčivé energie jsem nabírala postupně. Obdivovala jsem práci svých prarodičů, chtěla jsem být jako oni. Přicházelo to jako intuice – moje touhy být léčitelkou se projevovaly už od útlého dětství. Modlila jsem se, meditovala. Každý den jsem se na svou touhu soustředila a přitahovala k sobě léčivé energie.

Rozumím tomu tak, že Bůh má plán s každým z nás, a pokud se budete modlit z hloubi srdce, tak se Vaše přání splní. Je ale třeba být trpělivý, vytrvat a počkat si, než přijde čas.

Při léčení používám pouze svoje ruce, které přikládám na Vaše obtíže. K tomu pak vatové tamponky, vodu a kokosový olej. S jejich pomocí odstraňuji negativní energie z čaker, hlavně z první, druhé a třetí. Pracuji jedině s energií, nikdy nepoužívám žádné ostré nástroje.

Před léčením musím požehnat vše, co používám k uzdravení lidí. Před usnutím zase Boha žádám o sílu, abych mohla další den ráno přikládat ruce na nemocná místa a léčit.

Když ke mně jdete na léčení, tak Vás prosím, ať mi i Vy pomůžete svými modlitbami, protože já jsem pouze Božím nástrojem. Ze své zkušenosti vím, že komu je dáno přijmout léčivou energii ve velkém množství, může být vyléčen i během jednoho setkání. Někdy je ale třeba přijít opakovaně.

Mnozí lidé, kteří se u mě už uzdravili, se stále vracejí, přicházejí si pro další přísun energie. Při duchovním léčení, jak se postupně cítíte silnější a zdravější, totiž narůstá i vaše pohoda.“

Při setkání s Estelou je třeba pouze se odevzdat Bohu. Odevzdání znamená otevřít co nejhlouběji svá srdce, mít rád sám sebe a mít rád i ostatní. A dál je třeba odpustit. Odpustit všem. Když se Vám toto podaří, energie skutečně může začít proudit.

Estela je nástrojem Boží vůle a léčí fyzické tělo, duši a ducha fyzickým dotekem a energií. Záleží na situaci, Boží vůli a stavu pacienta. Duch Svatý je schopen člověka plně uzdravit za předpokladu, že je člověk otevřen léčivým silám a je ochoten se vědomě spojit s příčinou své nemoci.

 

TRADIČNÍ FILIPÍNSKÉ DUCHOVNÍ LÉČENÍ S POŽEHNÁNÍM

Pátek 10.6.2016 / 16:00–18:00 hod. / Spolkový dům Křtiny / Objednat >>

Během úvodního slova se Vám Estela představí a promluví o sobě a o průběhu léčby. Následně proběhne hromadné léčení, společná modlitba a žehnání – svěcení Vámi přinesené vody, předmětů a fotografií Vašich blízkých, kterým chcete pomoci.

Estela také požehná každému z Vás. Žehnání dává člověku čistou životadárnou energii, řeší jeho problémy, které mohou být odstraněny a očišťuje jeho energetický systém.

Informace pro účastníky: Na setkání si vypněte mobilní telefony. V případě osobního požehnání Vás prosíme vydržet v tichosti do posledního požehnání a osobní věci si rozeberte až poté. Zajistěte si dostatečný pitný režim.

Na přednášce je možné zakoupit: požehnaný kokosový olej, léčivé a ochranné amulety z Filipín

 

FILIPÍNSKÉ DUCHOVNÍ LÉČENÍ A ENERGETICKÉ ČIŠTĚNÍ

Sobota 11.6.2016 / 16:30–18:00 hod. / Spolkový dům Křtiny / Objednat >>

Setkání bude více zaměřeno na seznámení s tradičními filipínskými technikami.
V průběhu si také vyzkoušíte jak vyvážit tělo, mysl a duši tak, aby oslavovaly božský smysl a účel života. Dozvíte se více o duchovních misích Estely a životu na Filipínách.

Informace pro účastníky: Na setkání si vypněte mobilní telefony. V případě osobního požehnání Vás prosíme vydržet v tichosti do posledního požehnání a osobní věci si rozeberte až poté. Zajistěte si dostatečný pitný režim.

Na přednášce je možné zakoupit: požehnaný kokosový olej, léčivé a ochranné amulety z Filipín

 

LÉČIVÝ ŠAMANSKÝ KRUH – OHNIVÁ CEREMONIE

Sobota 11.6.2016 / 19:00–21:00 hod. / Kemp Křtiny / Objednat >>

Estela Palaris Orbito a Arturo Morales Cervantes touto ohnivou ceremonií propojí tradiční šamanské techniky a filipínské duchovní techniky jako společnou cestu dvou řek, které směřují ke stejnému cíli – k Bohu (= nejvyšší zdroj = univerzální mysl) - a obě cesty se spojují do čisté podstaty.

Naše tělo je jako Svatý strom, který Mayové používají ve své tradici. Kořeny Svatého stromu jdou do Země, kmen je v přítomnosti ve fyzické realitě a koruna sahá do nebes. Strom je jako pevný bod, kolem kterého se vše točí.

Toto učení jde za všechna dogmata, za všechny církve s možností zažít ryzí spiritualitu.

Léčivý šamanský kruh je transformační brána osobního rozvoje napojená na čtyři živly a na božskou podstatu. V šamanském léčivém kruhu se můžete očistit, napojit na pradávné kolektivní vědomí, získat přístup ke zdroji energie a přesné informace léčivé energie lásky, soucitu, moudrosti a pochopení. Jedná se o sebeléčení a objevení vnitřní síly, kterou si každý z nás nosí uvnitř sebe sama.

Informace pro účastníky: Na Ohnivou ceremonii si můžete přinést své hudební nástroje, jako jsou bubny a rumbakoule (chrastítka). Zajistěte si dostatečný pitný režim.

 

INDIVIDUÁLNÍ TERAPIE

Sobota 11.6.2016–Neděle 12.6.2016 / Základní škola Křtiny / 10 min. / Objednat >>

Jedno léčení trvá cca 10 min. dle potřeby.

Estela je nástrojem Boží vůle a léčí fyzické tělo, duši a ducha fyzickým dotekem a energií. Záleží na situaci, Boží vůli a stavu pacienta. Duch Svatý je schopen člověka plně uzdravit za předpokladu, že je člověk otevřen léčivým silám a je ochoten se vědomě spojit s příčinou své nemoci.

Na místě je možné zakoupit: požehnaný kokosový olej, léčivé a ochranné amulety z Filipín

Doporučení pro účastníky: Dostavte se 10 min před dohodnutým termínem. V daný den po léčení je doporučeno dodržovat dostatečný pitný režim, odpočinek a je doporučeno se nekoupat. Na setkáních mít vypnutý mobilní telefon. Doporučujeme Vám, abyste si předem napsali na papírek to, co chcete v rámci léčení s paní Estelou léčit na těle, duši a duchu. Lísteček Vám bude přeložen do angličtiny. Tlumočení je zajištěno. Opakované léčení je možné nejdříve až po 30 min, následný den nebo jiný doporučený termín.Být zdravý znamená žít v souladu s tím, proč tu jsem.