Festival zdraví | 10.-12.6.2016 | Křtiny

Arturo Morales Cervantes

Specializace:
Šamanismus podle tradice starých Mayů a Toltéků

Motto:
"Úkolem šamana je objevit v lidské bytosti její spiritualitu, vyslyšet volání jejího ducha."

 

Arturo Morales Cervantes se narodil na jihu Mexika v místech, kde jsou tradice starých Mayů a Toltéků stále živé. Pochází z rodiny s šamanskou tradicí, otec i matka byli uznávaní léčitelé a šamani. Předali mu své zkušenosti a on dále v tradici pokračuje.

Arturo říká, že šamanismu se učí celý život, že nelze odmítat Božský plán stvoření a že šamanismus je životní cesta. Úspěch léčení druhých i nás samých závisí ve velké míře na čistotě vědomí a podvědomí (zkrátka na čistotě myšlenek) a čistotě fyzického těla člověka, který léčí druhé nebo sám sebe. Ve vesmíru je vše energie, je třeba mít na paměti, že největší hybnou silou je láska, pokora a soucit se světem, který nás obklopuje.

Cesta šamana je cesta poznání a uzdravení. My šamani tu nejsme proto, abychom tvořili nějaké doktríny či nová náboženství. Šamanismus tu byl ještě dříve než tradiční náboženství. Úkolem šamana je objevit v lidské bytosti její spiritualitu, vyslyšet volání jejího ducha a to vše tu bylo již odpradávna.

Arturo ví, kdy může použít své znalosti, kdy je energie Universa příznivá k léčení a kdy naopak v pokoře nechat věci svému běhu.

Když za mnou přijde člověk s nějakým zdravotním problémem, i když to jsou třeba jenom bolesti kloubů, vnímám z určitých míst jeho těla jakýsi chlad. Jakoby jeho tělo tepelnou regulaci nezvládalo. Důležité jsou pro mě také oči. Pro diagnostiku používám i karty, mayskou astrologii a numerologii. Mayská astrologie a numerologie jsou instrumenty, díky kterým mohu nahlédnout hluboko do osobnosti.

Ke stanovení diagnózy mám schopnosti vidět auru, vnímat energie, teplo a chlad, takže informace čtu přímo ze člověka samotného.

Metody léčby závisí na typu obtíží. Často například používám energetické čištění pomocí speciálně upravených ptačích per. Využívám také šamanské instrumenty, které vydávají zvuky s léčivými účinky, a každý z nich reprezentuje určitý element – například lastura reprezentuje vodu, buben zemi, ale i naše srdce. Léčím i pomocí bylin, někdy stačí pouhý kontakt s daným člověkem spojený s určitým typem meditace. Jindy je zase třeba společně opustit město a provést speciální rituální obřad. Někdy ale stačí opravdu málo. Například duchovní a duševní nemoci často vznikají pouze z toho, že jsou lidé sami. K vyléčení pak často stačí jen pouhý lidský dotek, to ale psychologové obvykle nedělají.

 

ŠAMANSKÉ TECHNIKY PRO PROBUZENÍ VNITŘNÍ SÍLY

Sobota 11.6. / 10:00-11:30 hod.  / Spolkový dům Křtiny / Objednat >>

V rámci setkání Vám Arturo osvětlí praktickou maysko-toltéckou astrologii, výklad podle posvátného rituálního mayského kalendáře Tzolkin.

Mayové používali tuto astrologii od pradávna a byla jim vodítkem na osobní a duchovní cestě. Je v ní zachycen přesný harmonogram Kosmického plánu.

Vyslechnete si šamanské příběhy z dávných časů. Seznámení s léčebnými technikami šamanismu.

Někteří z Vás si také projdou individuální ukázkou šamanské práce s možností napojení se na léčivé zvukové vibrace.

Dozvíte se co je šamanský rituál, tzv. léčivý šamanský kruh.

Informace pro účastníky: Na setkání si vypněte mobilní telefony. V případě ukázky individuálního léčení Vás prosíme vydržet v tichosti. Zajistěte si dostatečný pitný režim.

 

LÉČIVÝ ŠAMANSKÝ KRUH – OHNIVÁ CEREMONIE

Sobota 11.6. / 19:00-21:00 hod. / Kemp Křtiny / Objednat >>

Arturo Morales Cervantes a Estela Palaris Orbito touto ohnivou ceremonií propojí tradiční šamanské techniky a filipínské duchovní techniky jako společnou cestu dvou řek, které směřují ke stejnému cíli – k Bohu (= nejvyšší zdroj = univerzální mysl) - a obě cesty se spojují do čisté podstaty.

Naše tělo je jako Svatý strom, který Mayové používají ve své tradici. Kořeny Svatého stromu jdou do Země, kmen je v přítomnosti ve fyzické realitě a koruna sahá do nebes. Strom je jako pevný bod, kolem kterého se vše točí.

Toto učení jde za všechna dogmata, za všechny církve s možností zažít ryzí spiritualitu.

Léčivý šamanský kruh je transformační brána osobního rozvoje napojená na čtyři živly a na božskou podstatu. V šamanském léčivém kruhu se můžete očistit, napojit na pradávné kolektivní vědomí, získat přístup ke zdroji energie a přesné informace léčivé energie lásky, soucitu, moudrosti a pochopení. Jedná se o sebeléčení a objevení vnitřní síly, kterou si každý z nás nosí uvnitř sebe sama.

Informace pro účastníky: Na Ohnivou ceremonii si můžete přinést své hudební nástroje, jako jsou bubny a rumbakoule (chrastítka). Zajistěte si dostatečný pitný režim.

 

INDIVIDUÁLNÍ SETKÁNÍ A LÉČENÍ

Sobota 11.6., Neděle 12.6. / Základní škola Křtiny / 60 min. / Objednat >>

Setkání může zahrnovat i praktickou mayskou astrologii, výklad podle posvátného rituálního mayského kalendáře a léčení za pomocí šamanských technik i rituálů.

Při individuálním léčení budou použity různé šamanské techniky a rituály jako je například Léčivý šamanský kruh. Je to transformační brána osobního rozvoje napojená na čtyři živly a na božskou podstatu. V šamanském léčivém kruhu se můžete očistit, napojit na pradávné kolektivní vědomí, získat přístup ke zdroji energie a přesné informace léčivé energie lásky, soucitu, moudrosti a pochopení. Jedná se o sebeléčení a objevení vnitřní síly, kterou si každý z nás nosí uvnitř sebe sama.

Informace pro účastníky: Na individuální léčení si zajistěte pitný režim. Do poznámky v objednávce uveďte celé jméno a datum narození.

 

ROZBOR PODLE MAYSKÉHO KALENDÁŘE

Kdykoliv před festivalem na váš E-mail / Objednat >>

Předem si můžete objednat rozbor podle posvátného mayského kalendáře na základě jména a data narození.

Informace pro účastníky: Do poznámky v objednávce uveďte celé jméno a datum narození. Prosíme o uvedení telefonního kontaktu. Dodání osobně na festivalu nebo informace zašleme na e-mail.Být zdravý znamená žít v souladu s tím, proč tu jsem.