Historie ročníků Festivalu zdraví

Festival zdraví od roku 2011 spojuje lidi se zájmem o sebepoznání a vědomý život. Doposud se konal na různých místech jižní Moravy, vždy na prahu přírody.

Být zdravý znamená žít v souladu s tím, proč tu jsem.